Březen 2009

hra44

28. března 2009 v 13:56 | Tomáš Hebert |  suboje
naruto.vs.pocitac 100 100 100 100

Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7
tsukujumi
jutsu
jutsu
akatsuki jutsu


pocitac 100-100 100-100 100-100 100-100
kakashi1b.jpg kakashi image by kakashi-is-hot

vitaz naruto

hra43

28. března 2009 v 11:53 | Tomáš Hebert |  suboje
naurashio.vs.pocitac 100 100 100 100-70
Jirobo.jpg image by Jimes1001
spider jutsu
jutsu
uder sakon a ukon
jutsu
uder tayuya
uder kidomaru
uder sakon
uder jirobo
jutsu


pocitac 100-100 100-100 100-100 100-80-20

64 pals


vitaz nurashio

hra42

28. března 2009 v 11:01 | Tomáš Hebert |  suboje
naurashio.vs.pocitac 100-30-30 100 100 100
Yamanaka Ino
shuriken kunai
shadov clones
jutsu
64 pals
veterna kosa
kunai
uder tenten
uder hinata
jutsu
uder temari
kunai
uder tenten
uder hinata
uder temari
jutsu
uder ino
uder hinata
uder temari
uder tentenpocitac 100-80-20 100-70-60 100-100+100-30 100-100
uder orochimaru

uder orochimaru
Orochimaruvitaz naurashio

hra41

28. března 2009 v 10:50 | Tomáš Hebert |  klany
klan akatsuki-naruto-hokage
naruto-hokage
naurashio-genin

hra40

28. března 2009 v 10:42 | Tomáš Hebert |  suboje
naruto.v.pocitac 100 100 100-100 100
Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7
jutsu
spider jutsu
jutsu
tsukujomi
uder itachi
uder minato
uder kidomaru
uder minato
uder itachi
uder kidomarupocitac 100-50 100-100 100-100 100-100
kakashi1b.jpg kakashi image by kakashi-is-hot
jutsu sasori
jutsu


vitaz naruto

hra39

28. března 2009 v 10:31 | Tomáš Hebert |  miosions
honnost akastuki
porazit sasoriho 1 krat

completet character

hra38

27. března 2009 v 18:19 | Tomáš Hebert |  suboje
naruto.vs.pocitac 100 100 100 100 100
Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7
kakashi1b.jpg kakashi image by kakashi-is-hot
spider jutsu
jutsu
jutsu
tsukujumi
chidori
uder itaci
uder miname
uder kakashi
uder kimimaru
uder kidomaru


pocitac 100-100 100-60-40 100-100 100-100 100-100
kakashi1b.jpg kakashi image by kakashi-is-hot

chidori


vitaz naruto

hra37

27. března 2009 v 18:06 | Tomáš Hebert |  miosions
honnost chuunin
Sasuke Uchiha
bojovat so kakashim

character completet

hra36

27. března 2009 v 17:23 | Tomáš Hebert |  character completet
character completet 2 level honnost genin-naurashio
Yamanaka Ino


Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7
Jirobo.jpg image by Jimes1001


hra35

27. března 2009 v 16:25 | Tomáš Hebert |  suboje
naruto.vs.pocitac 100 100 100 100 100
Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7
spider jutsu
tsukujumi
jutsu
jutsu
jutsu


pocitac 100-100 100-100 100-100 100-100 100-100
kakashi1b.jpg kakashi image by kakashi-is-hot


vitaz naruto

hra34

27. března 2009 v 14:45 | Tomáš Hebert |  suboje
velky suboj naruto.vs.pocitac 100-100 100 100-70-30


Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7
spider jutsu
jutsu
jutsu
uder kidomaru
uder tayuya
uder kidomaru
uder tayuya
spider jutsu

pocitac 100-100 100-100 100-30-30-10
kakashi1b.jpg kakashi image by kakashi-is-hottsukujumi
sharingan
uder itachi
uder itachivitaz naruto

hra33

26. března 2009 v 20:17 | Tomáš Hebert |  suboje
naruto.vs.pocitac 100 100 100 100 100
Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7Jirobo.jpg image by Jimes1001Orochimaru
spider jutsu
jutsu
jutsu
uder sakon a ukon
jutsu

uder orochimaru
uder sakon
uder tayuya
uder jirobo
uder kidomaru
uder kimimaropocitac 100-100 100-100 100-100 100-80-20 100-100
Orochimaru
vitaz naruto

hra32

26. března 2009 v 16:40 | Tomáš Hebert |  suboje
naruto.vs.pocitac 100-30 100 100 100

Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7Jirobo.jpg image by Jimes1001Orochimaru

spider jutsu
uder sakon a ukon
jutsu
jutsu
jutsu
uder orochimaru
spider jutsu

pocitac 100-100

uder orochimaru
100-30-70 100-100 100-100 100-100

Orochimaru


Yamanaka Ino
vitaz narutohra31

26. března 2009 v 16:16 | Tomáš Hebert |  suboje
naruto.vs.pocitac 100 100-60-40 100 100

Jirobo.jpg image by Jimes1001
spider jutsu
uder sakon a ukon
uder tayuya
uder jirobo
uder kidomaru
uder tayuya
uder jirobo
uder sakon
uder sakon
a ukon


pocitac 100-80-20
primalny lotus
uder ino
kunai
kunai
shadov shuriken
clones 100-80-20 100-100 100-60-40

Yamanaka Ino

vitaz naruto

hra30

26. března 2009 v 15:59 | Tomáš Hebert |  miosions
honnost chuunin
musis bojovat skazdim clenom
zo zvukovej 4

character completet
Kimimaro.jpg image by kakashi_itachi7

hra29

25. března 2009 v 20:16 | Tomáš Hebert |  suboje
naruto.vs.pocitac 100 100-80 100-50-40-10 100-80
zakazane jutsu
oodama rasengan
rasengan
chidori
jutsu hokage
zakazane jutsu
chidori
rasenganpocitac 100-100-100 100-100 100-50-50 100-100

Jirobo.jpg image by Jimes1001
uder jirobo
uder sakon a ukon
ukon
uder sakon a ukon

vitaz naruto

hra28

25. března 2009 v 19:59 | Tomáš Hebert |  miosions
honnost genin

porazit sakona 1 krat

character completet

hra27

25. března 2009 v 19:55 | Tomáš Hebert |  miosions
honnost genin
Kidomaru-kun.jpg Kidomaru image by Orochi-San
porazit kidomaruho 1 krat

character completet

hra26

25. března 2009 v 19:52 | Tomáš Hebert |  miosions
honnost genin
porazit jirobova 1 krat


character completet
Jirobo.jpg image by Jimes1001

hra25

25. března 2009 v 19:39 | Tomáš Hebert |  miosions
honnost genin
porazit 1 krat tayuyu
character completet